Psychoterapia Integratywna systemowa Kraków

tel.: 530 22 32 42
Zarezerwuj Konsultację | Psychoterapię grupową | Warsztaty tematyczne

PÓŁROCZNA GRUPA PSYCHOTERAPEUTYCZNA

Dlaczego terapia grupowa a nie indywidualna?

Terapia grupowa to przesiadka z dobrego samochodu do Ferrari. Terapia indywidualna jest bezpieczna, dopasowana do potrzeb klienta…. i wszystko jest jak należy ale czegoś istotnego brakuje. To istotne coś to PROCES GRUPOWY czyli mówiąc w uproszczeniu brakuje w terapii indywidualnej szeregu zjawisk zachodzących między uczestnikami w obszarze behawioralnym (następuje negocjacja akceptowalnych zachowań), emocjonalnym (następuje emocjonalny dyskomfort) i poznawczym (następuje nowe postrzeganie świata i jego interpretowanie) …. Zjawiska te tworzą intensywną dynamikę, która wybija uczestników ze strefy komfortu a zatem szybciej prowadzi do ujawnienia się tych aspektów, które są istotne dla poprawienia jakości życia uczestników grupy – rzecz jasna dzieje się to w atmosferze poszanowania odmienności wszystkich uczestników grupy wraz z każdą osobistą historią, która doprowadziła ich do miejsca życia w którym się znaleźli. Kolejną zaletą terapii grupowej jest możliwość korzystania z sesji w sposób aktywny lub pasywny. Aktywne korzystanie występuje wtedy gdy uczestnik wyrazi życzenie aby wykroczyć poza schemat pracy procesowej (gdzie terapeuta jest bardziej wycofany i wspiera delikatniej np. poprzez zadawanie pytań, które prowadzą do osobistych wglądów) i chce pracować dużo bardziej intensywnie czyli wyraża zgodę aby terapeuta podejmował dużo bardziej odważne – tj. mocniej angażujące pacjenta interwencje. Na sesje można jednakże przychodzić również po to aby „odpoczywać” i korzystać z nich pasywnie. W takiej sytuacji uczestnik uczestniczy w pracy innego uczestnika poprzez dzielenie się z nim swoimi przemyśleniami lub może być nieco wycofany w czasie gdy terapeuta i inni uczestnicy wspierają inną osobę. Pomimo faktu, że dany uczestnik jest w danym dniu nieco wycofany w dalszym ciągu korzyść polegać może na odnajdywaniu / odkrywaniu w swoim życiu analogicznych spraw, które pojawiają się w pracy kolegi / koleżanki z grupy. Dodatkową korzyścią grupy ogólnej jest obecność kobiet i mężczyzn. Rozpoczynając proces terapeutyczny w towarzystwie mężczyzn i kobiet będziesz mógł skonfrontować Twój sposób reagowania na świat otrzymując punkt widzenia / wsparcie męskie i kobiece.

 

— Psychoterapeutyczna grupa ogólna—

—  GRUPA KRÓTKOTERMINOWA, COTYGODNIOWA, ZAMKNIĘTA—

 

W dużym stopniu jesteś dzisiaj tym kim jesteś z powodu wszelkich okoliczności związanych z Twoim dorastaniem od okresu prenatalnego do TERAZ. Dodatkowo, uwzględniając myślenie w nurcie systemowym, to kim jesteś może również być związane z wcześniejszymi pokoleniami, które „niewidzialnymi więzami” / genetycznie wpływają również na twoje obecne życie i wyżej wspomniane RELACJE z innymi. Aby to uprościć można przyjąć, że to kim jesteś to wypadkowa temperamentu, charakteru i systemu wartości. Nie da się zmienić temperamentu, tj. wrodzonego sposobu w jaki organizm wchodzi w reakcję z tym co pochodzi ze świata zewnętrznego ale da się zmienić charakter. Praca psychoterapeutyczna sprzyjać będzie Twojemu rozwojowi poprzez uelastycznianie Twojego typu osobowości – będziesz uczył się zamieniać niedojrzałe sposoby reagowania [niedojrzałe mechanizmy obronne] na dojrzałe sposoby reagowania jak również poprzez modyfikowanie Twojego obrazu siebie i innych, który powstał w ramach Twoich relacji z najważniejszymi osobami z Twojego życia (zazwyczaj rodzice). W prostych słowach Twoje zdrowienie mierzone będzie nie tylko ale przede wszystkim zdolnością bycia w dojrzalej relacji z drugim człowiekiem.

Czyli relacja jest aż tak ważna?

Problemy psychologiczne powstają w relacjach z ludźmi a zatem w relacjach z ludźmi mogą zostać naprawione. Grupa psychoterapeutyczna tworzy doskonały kontekst w ramach, którego manifestują się wszystkie trudności z przeszłości uczestników z tą jednak różnicą, że teraz te trudności mogą być przeżywane w sposób świadomy z różnymi uczestnikami grupy i z prowadzącymi psychoterapeutami. Grupa staje się w ten sposób środowiskiem w którym uczestnicy pod okiem prowadzącego mają możliwość do granic możliwości wyrażać siebie, eksperymentować bez obaw, że kogoś skrzywdzą, pokazywać w bezpiecznych warunkach swoje piękne i brzydkie strony. Wspólnym mianownikiem takiej pracy staje się zdobywanie doświadczenia w realnym kontakcie interpersonalnym. Więcej informacji ogólnych na temat psychoterapii grupowej znajdziesz na w zakładce GRUPOWA na podstronie PSYCHOTERAPIA

 

Co będzie efektem terapii grupowej *

*Wszystkie wyszczególnione poniżej korzyści zostaną osiągnięte w większym lub mniejszym stopniu. Ciężko gwarantować poziom rozwoju precyzyjnie ale mam przekonanie, że poprawa nastąpi.

 • BĘDZIESZ bardziej asertywny – będziesz czuł się bardziej komfortowo niż niekomfortowo gdy konsekwencją Twoich dobrych decyzji będzie fakt, że ktoś cię nie lubi lub wywiera na Ciebie presję. | BĘDZIESZ bardziej wyrazisty / w kontakcie z Twoją PRAWDĄ / wyraźniej zajmiesz przestrzeń w swoim postępowaniu a to przełoży się na szacunek ze strony Twojego otoczenia w stosunku do Ciebie. | BĘDZIESZ bliżej i bez lęku w zwyczajnych kontaktach interpersonalnych. | BĘDZIESZ potrafił być „dzieckiem” (wymiar zdrowia osoby dorosłej) czyli pokonasz przymus bycia nadętym bufonem lub szarą, niewidzialną myszką. | ROZPOZNASZ i zaakceptujesz to wszystko co można nazwać Twoimi zasobami i deficytami. | JAKO KOBIETA / MĘŻCZYZNA ZROZUMIESZ czasem nieco trudny do zrozumienia świat mężczyzn / kobiet i nauczysz się na niego reagować szanując jednocześnie siebie i kobiety / mężczyzn. | BĘDZIESZ potrafił świadomie i adekwatnie korzystać ze swojej energii ( którą jest również m.in. złość). | NAUCZYSZ SIĘ nowego języka jakim jest CZUCIE*, wzbogacając w ten sposób oparte dotychczas tylko na rozumie Twoje rozumienie sytuacji relacyjnych.

* CZUCIE, jako narzędzie poznania rzeczywistości, jest naturalną domeną kobiet ale mężczyźni też mogą nauczyć się tego języka. W ocenie rzeczywistości , szczególnie w relacji z drugim człowiekiem, nie będą już tylko uczestniczyć twoje zasoby intelektualne.

Elementy obecne w terapii półrocznej

Głównym elementem terapii będzie praca procesowa czyli taka praca, która bazuje na tym co się będzie pojawiać w interakcji pomiędzy uczestnikami – w tego typie pracy terapeuta jest bardziej wycofany a jego rola głównie sprowadza się do wspierania uczestników w zrozumieniu tego co się wydarza w interakcji między uczestnikami poprzez zadawanie pytań i naprowadzanie uczestnika na osobiste odkrycie ważnych rzeczy – prowadzi to do osobistych wglądów uczestników grupy. Dodatkowo, spotkania wzbogacone będą o pracę z ciałem, techniki relaksacyjne i inne elementy zmierzające do pogłębienia świadomości siebie i swojego kontaktu z otaczającym nas światem ludzi (relacje). Aby praca miała w sobie również element strukturalny można oczekiwać, że uczestnicy grupy „przerobią” zagadnienia, które zaproponuje terapeuta i te, które zaproponują uczestnicy. Na wyraźne życzenia uczestnika Terapeuta może wykroczyć poza ramy terapii procesowej w kierunku pracy ściśle terapeutycznej gdzie konkretny uczestnik otrzymuje możliwość pracowania w sposób dużo bardziej intensywny nad swoim problemem a interwencje terapeuty mogą być bardziej odważne – tj. mocniej angażujące pacjenta / klienta w procesie leczenia / dojrzewania.

Przykładowe zagadnienia:

CZEGO PRAGNĄ KOBIETY / MĘŻCZYŹNI ? – mężczyzna / kobieta to również rola społeczna, której jakość testowana jest w związkach przez partnerów. Dowiesz się co jest ważne dla kobiet / mężczyzn, jakie oczekiwania spełnić a jakie nie i jak sobie poradzić z rozczarowaniem? WYRAZISTE ZAJMOWANIE PRZESTRZENI / POSZERZANIE GRANIC / WYRAŻANIE SWOJEJ PRAWDY– Jak zajmujesz sobą przestrzeń w domu, pracy, na ulicy? Czy jesteś wyrazisty gdy czegoś chcesz czy też robisz coś tak jakbyś tego nie robił pozostawiając za sobą posmak „nijakości”?Realizacja tego aspektu możliwa jest tylko wtedy gdy odkryjesz / poszerzysz swoją tożsamość → ODKRYWANIE / POSZERZANIE SWOJEJ TOŻSAMOŚCI – Praca w grupie pozwoli Ci w bezpiecznych warunkach odkrywać i wyrażać to kim jesteś . Czy Ty w ogóle czujesz kim jesteś? Czy możliwe jest, że jesteś kimś innym w towarzystwie różnych ludzi? Czy w sytuacji stresu wycofujesz się i przestajesz istnieć w prawdzie? Kiedy jesteś prawdziwy? Co się stanie jeśli zaczniesz wyrażać prawdziwego siebie? | OBECNOŚĆ vs NIEOBECNOŚĆ – wiele kobiet mówi do swoich mężczyzn, że nie czują ich obecności. Faktycznie często jest tak, że panowie są obecni intelektem a nie ma ich duchem! Czy da się to zmienić? Będziemy temu sprzyjać. | DOBRY SEKS – Seks to ważna sprawa i tym też się zajmiemy poszerzając rozumienie intymności | SIŁA MĘSKA – Co to znaczy, że jest się silnym mężczyzną? Masz kontakt ze swoją siłą? Skąd ona płynie? | BYĆ KOBIETĄ – Co to znaczy być kobiecą kobietą? Masz kontakt ze swoją kobiecością? RODZICE. Co łączy Cię z Twoim ojcem i matką? Jesteś połączony miłością, nienawiścią, jakimś zniewoleniem, przymusem bycia jakimś, litością nad ich losem? Nie wiem gdzie jesteś w relacji z nimi ale dobrze jest zamknąć ten etap we właściwy sposób. | INTEGRACJA TWOJEGO „JA” POPRZEZ PRACĘ Z CIAŁEM – częścią pracy terapeutycznej jest integracja twojego JA co możemy wspierać poprzez odpowiednią pracę z ciałem. Aby dowiedzieć się więcej o psychoterapeutycznej pracy poprzez ciało i czym jest integracja Twojego JA zapraszam do zakładki integracja Ja na podstronie PRACA Z CIAŁEM. Podczas półrocznej grupy NIE ma możliwości aby zrealizować ten moduł choćby w sposób podstawowy. Możliwe jest natomiast zakosztowanie tego typu pracy i cieszenie się małymi sukcesami. MODYFIKOWANIE PARTNERA– Rozumiem, że wiele osób chciałoby zmodyfikować charakter swoich partnerów. Wierzą oni, że jeśli on / ona się zmieni to wszystko się naprawi. A zatem czy możliwe jest zmienianie partnera? Czy oczekiwanie, że ktoś się zmieni nie jest przypadkiem zaprzeczeniem miłości? Co się da zmienić a czego się nie da i jak zmieniać dowiesz się na półrocznej grupie psychoterapeutycznej.

Leczenie

Ostatecznym celem naszej pracy jest zdolność do bycia w dojrzałych relacjach. To co kiedyś zostało zepsute w relacjach z ważnymi osobami z Twojego życia teraz musi zostać naprawione w relacji z członkami grupy i w relacji z terapeutą – możesz być zdziwiony ale prawda jest taka, że jeśli coś naprawisz w relacji z uczestnikami grupy to naprawisz też to we wszystkich ważnych relacjach z Twojego życia poza-grupowego. Warto też wiedzieć, że zdrowie nie jest stanem idealności tylko raczej oscylacją pomiędzy skrajnościami a więc również Twoje zdrowie będzie mierzone jakością twojej elastyczności a nie obecnością stanu perfekcji.

 

Trzymiesięczna grupa męska

Ogólne informacje o psychoterapii grupowej

Problemy psychologiczne powstają w relacjach z ludźmi a zatem w relacjach z ludźmi mogą zostać naprawione. Grupa psychoterapeutyczna tworzy doskonały kontekst w ramach, którego manifestują się wszystkie trudności z przeszłości uczestników z tą jednak różnicą, że teraz te trudności mogą być przeżywane w sposób świadomy z różnymi uczestnikami grupy i z prowadzącymi psychoterapeutami. Grupa staje się w ten sposób środowiskiem w którym uczestnicy pod okiem prowadzącego mają możliwość do granic możliwości wyrażać siebie, eksperymentować bez obaw, że kogoś skrzywdzą, pokazywać w bezpiecznych warunkach swoje ‚piękne i brzydkie’ strony. Wspólnym mianownikiem takiej pracy staje się zdobywanie doświadczenia w realnym kontakcie interpersonalnym. Więcej informacji ogólnych na temat psychoterapii grupowej znajdziesz na w zakładce GRUPOWA na podstronie PSYCHOTERAPIA

PEŁNY OPIS

— Psychoterapeutyczna grupa dla mężczyzn 3 miesięczna —

—  GRUPA KRÓTKOTERMINOWA, COTYGODNIOWA —

Trzymiesięczna grupa psychoterapeutyczna dla mężczyzn jest alternatywą dla osób, które z różnych powodów nie mogą pozwolić sobie na uczestnictwo w półrocznej grupie dla mężczyzn. Skoro czas trwania procesu terapeutycznego jest krótszy to w porównaniu z grupą półroczną czegoś będzie mniej a to co się nauczysz będzie utrwalone mniej. Mniej nie oznacza, że nie warto. Może jesteś osobą dla której mniej oznacza właściwiej bo gdyby było za dużo to nie potrafiłbyś „przełknąć” albo mniej to tylko okres przygotowawczy to tego aby kiedyś możliwe stało się więcej.

Czym różnią się od siebie trzymiesięczna i półroczna grupa dla mężczyzn?

Korzyści grupy 3 miesięcznej:

 • Krótszy czas oznacza oszczędność finansową
 • Jeśli masz kłopot z zaufaniem drugiej osobie, krótsza terapia oznacza krótszy czas w towarzystwie psychoterapeuty, który nie spełnia Twoich oczekiwań. Ryzyko takiej sytuacji jest minimalizowane poprzez kilkukrotne sesje indywidualne poprzedzające zapis na grupę niemniej jednak czasem potrzeba więcej czasu na poznanie kogoś.
 • Jeśli obawiasz się, że psychoterapia stanowi dla Ciebie trudne wyzwanie to może właśnie taki krótki okres będzie jakby rozgrzewką do podjęcia decyzji o dłuższym zaangażowaniu w przyszłości.

Wady grupy 3 miesięcznej:

 • Pojedyncza sesja w procesie trzymiesięcznym jest nieco droższa niż pojedyncza sesja w procesie półrocznym.
 • Czas ucieka szybciej. Jeśli chcesz rozwiązać swoje problemy będziesz musiał o to zawalczyć szybciej – zgłaszać się do pracy, podejmować ryzyko. W przeciwieństwie do grupy 3 miesięcznej, grupa półroczna daje więcej spokoju, przestrzeni do nabrania rozpędu, stopniowego budowania zaufania do psychoterapeuty i do uczestników grupy.
 • Nieco okrojony zakres zajęć warsztatowych nastawionych na doświadczenie / poznanie – niezbędne do zaistnienia trwałych zmian w człowieku.

Dlaczego dla mężczyzn?

Warto zacząć od wyjaśnienia czemu ma służyć praca w grupie męskiej. Po co taki twór separujący panów od pań? Odpowiedź prosta jest taka, że nie chcemy aby Panie, bez względu na to jak są mądre i inteligentne, stały nam na drodze do dojrzewania w roli mężczyzny. Rozumiem, że ten podział jest sztucznym tworem, ale jego przydatność nadaje sens jego zastosowaniu. Mój przyjaciel mieszkający na bliskim wschodzie powiedział kiedyś, że „tutaj jest wygodniej w miejscach publicznych z powodu mniejszej obecności kobiet w przestrzeni publicznej. Znika potrzeba prężenia muskuł, uczestniczenia w konkursie na najlepszy tekst i generalnie ujmując bycia zauważonym przez kobiety.” Mój przyjaciel nie uważa, że tamten system społeczny jest lepszy. On po prostu uwypuklił prostą prawdę o istnieniu naturalnego „napięcia” pomiędzy płciami. Decyzja o nieobecności kobiet w tej grupie sprzyjać będzie integracji między mężczyznami, którzy bez zbędnej rywalizacji o bycie zauważonym przez płeć piękną będą podejmowali różnego typu ryzyka i dzielić się będą tym co mają sobie nawzajem do zaoferowania – Panie na tym etapie, etapie ryzykowania „utraty twarzy” nie są na potrzebne 🙂 . Jednocześnie chciałbym wyraźnie podkreślić, że niszowanie grupy pod kątem płci nie może trwać bardzo długo gdyż jest zaprzeczeniem prawdy o życiu! Któregoś dnia Panowie muszą się spotkać z kobietami i z nimi dojrzale funkcjonować a temu służyć może przejście do półrocznej grupy standardowej gdzie nie ma już podziału na płeć.

Co to znaczy dojrzeć do roli mężczyzny?

Aby dojrzeć do roli mężczyzny, musisz najpierw ogólnie rzecz ujmując dojrzeć. Płeć nie ma znaczenia w kwestiach tak fundamentalnych jak PROSZĘ – PRZEPRASZAM – DZIĘKUJĘ. W praktyce procesy te będą przebiegać równolegle ponieważ każde Twoje osiągnięcie odbywać się będzie w gronie mężczyzn. Praca w grupie odpowiadać będzie na Twoje osobiste potrzeby, które „wygenerowały”się w Twoim życiu.  W dużym stopniu jesteś dzisiaj tym kim jesteś z powodu wszelkich okoliczności związanych z Twoim dorastaniem od okresu prenatalnego do TERAZ. Dodatkowo, uwzględniając myślenie w nurcie systemowym, to kim jesteś może również być związane z wcześniejszymi pokoleniami, które „niewidzialnymi więzami” wpływają również na twoje obecne życie i wyżej wspomniane RELACJE z innymi. Praca psychoterapeutyczna sprzyjać będzie Twojemu rozwojowi poprzez uelastycznianie Twojego typu osobowości  – będziesz uczył się zamieniać niedojrzałe sposoby reagowania [niedojrzałe mechanizmy obronne] na dojrzałe sposoby reagowania. W prostych słowach Twoje zdrowienie mierzone będzie nie tylko ale przede wszystkim zdolnością bycia w dojrzalej relacji z drugim człowiekiem. Rozpoczynając proces terapeutyczny w towarzystwie mężczyzn otoczony będziesz wsparciem męskim a nie żeńskim  i to robi dużą różnicę. Być może dotychczas było tak, że Twoje rozterki, pytania, niepewności, żale i smutki zderzały się głównie z reakcją świata kobiet a rezultatem tego była niepewność co do tego jak powinno być. Teraz, przez pół roku, po Twojej stronie będzie świat mężczyzn.

Mężczyzna to między innymi rola społeczna jaką jest bycie kumplem, ojcem i mężem, biznesmenem. To w tych relacjach musisz sobie radzić. Czy masz przyjaciela / kumpla z którym spędzasz fajny czas? A może uważasz, że to jest zbyteczne i nie ma na to czasu? Czy nie sądzisz, że męska przyjaźń może dawać siłę i napełniać Twoje życie czymś ważnym czego nie dostaniesz od swojej ukochanej kobiety? Jak rozwiązujesz swoje konflikty zawodowe? Facet to osoba, która potrafi umiejętnie korzystać ze swojej agresji adekwatnie do sytuacji. Naszym planem jest zapoznać się ze swoją agresywnością, oswoić ją – czasem ją rozpuścić a czasem skorzystać z niej tak jak trzeba.  Jak rozwiązujesz konflikty ze swoim synem? Potrafisz jednocześnie okazywać miłość i stawiać przed nim męskie wymagania nawet jeśli się to nie podoba Twojej żonie? Jakość funkcjonowania w roli mężczyzny jest często oceniana przez partnerki z którymi dzielą oni swoje życie. Problem w tym, że oczekiwania wielu partnerek względem mężczyzn (działa to oczywiście w dwie strony) mają swoje korzenie w ich własnych domach rodzinnych gdzie zbudowały się one na bazie ich relacji z własnymi rodzicami. W rezultacie zdarza się, że kobiety oczekują od mężczyzn coś czego oni nie powinni robić pomimo tego, że prowadzić to będzie do konfliktu. Czy zatem rozwiązaniem jest konflikt? Czasem tak, ale nie chodzi tu o zwykły konflikt tylko o dobry rodzaj konfliktu, konflikt w pakiecie z miłością który przerywa dotychczasowy „pokój” oparty na niedojrzałej homeostazie. Czym w praktyce jest konflikt w pakiecie z miłością?  Odpowiedz na to i inne pytania odnajdziesz w męskiej grupie terapeutycznej.

Jak rozpoznać, że jesteś już facetem?

Będziesz potrafił świadomie i adekwatnie korzystać ze swojej energii ( którą jest również m.in. złość)  | Będziesz czuł się bardziej komfortowo niż niekomfortowo gdy konsekwencją Twoich decyzji będzie fakt, że ktoś cię nie lubi | Będziesz zajmował sobą przestrzeń całkowicie czyli nie będziesz rozmemłany w swoim postępowaniu | Będziesz wiedział kiedy wziąć kobietę na plecy rozumiejąc, że dialogiem nic nie załatwisz | Będziesz potrafił być dzieckiem (wymiar zdrowia osoby dorosłej) czyli pokonasz przymus bycia nadętym bufonemRozpoznasz i zaakceptujesz to wszystko co można nazwać Twoimi zasobami i deficytami | Zrozumiesz trudny do zrozumienia świat kobiet i nauczysz się na niego reagować | Nauczysz się nowego języka jakim jest CZUCIE*, wzbogacając w ten sposób oparte dotychczas tylko na rozumie Twoje rozumienie świata i różnych sytuacji.

* CZUCIE, jako narzędzie poznania rzeczywistości, jest naturalną domeną kobiet ale faceci też mogą nauczyć się tego języka . W ocenie rzeczywistości nie będą już tylko uczestniczyć twoje zasoby intelektualne.

 

Elementy obecne w półrocznej terapii dla mężczyzn

Głównym elementem terapii będzie praca procesowa czyli taka praca, która bazuje na tym co się będzie pojawiać w interakcji pomiędzy uczestnikami. Dodatkowo spotkania wzbogacone będą o pracę z ciałem, techniki relaksacyjne i inne elementy zmierzające do pogłębienia świadomości siebie i swojego kontaktu z otaczającym nas światem ludzi. Aby praca miała w sobie również element strukturalny można oczekiwać, że uczestnicy grupy „przerobią” moduły, które zaproponuje terapeuta i te, które zaproponują uczestnicy. Przykładowe zagadnienia:

Czego pragną kobiety? – Mężczyzna to również rola społeczna, której jakość testowana jest w związkach przez nasze partnerki. A co jeśli ona pragnie od Ciebie coś czego nie możesz lub nie powinieneś spełnić? Jak sobie poradzić z jej rozczarowaniem? Skąd masz wiedzieć co należy do Ciebie jako mężczyzny?  | Agresja męska i wyraziste zajmowanie przestrzeni / poszerzanie granic – Wielu mężczyzn ma kłopoty z tym jak pogodzić swoją agresywność z delikatnością. Jak skutecznie pchnąć kobietę ratując ją przed nadjeżdżającym autem aby się nie obraziła, że została popchnięta :)? Jak zajmujesz sobą przestrzeń w domu, pracy, na ulicy – czy jesteś wyrazisty gdy czegoś chcesz czy też robisz coś tak jakbyś tego nie robił pozostawiając za sobą posmak „dupowatości”? |  Obecność vs Nieobecność – wiele kobiet mówi do swoich mężczyzn, że nie czują ich obecności. Co to znaczy? Pewnie nie raz doprowadzało Cię to gadanie do szału. Niestety to prawda – panowie są często obecni intelektem a nie ma ich duchem! Czy da się to zmienić i czy to jest ważne? TAK to jest ważne i często da się to zmienić. | Dobry seks – Seks to ważna sprawa i tym też się zajmiemy poszerzając rozumienie intymności i przyczyn potencjalnych fizjologicznych kłopotów z którymi Panowie się czasami borykają jak również wpływu kobiet na ten stan. |  Odkrywanie na nowo swojej tożsamości – praca w grupie pozwoli Ci w bezpiecznych warunkach odkrywać kim jesteś. Czy Ty w ogóle czujesz kim jesteś? Czy możliwe jest, że jesteś kimś innym w towarzystwie swojej partnerki i kimś innym gdy nie ma jej w pobliżu? Kiedy jesteś prawdziwy? Czy ma sens życie w prawdzie z sobą? Czy Wasz związek „uniesie” prawdę? | Siła męska – Co to znaczy, że jest się silnym mężczyzną? Masz kontakt ze swoją siłą? Skąd ona płynie? | Rodzice. Co łączy Cię z Twoim ojcem i matką? Jesteś połączony miłością, nienawiścią, jakimś zniewoleniem, przymusem bycia jakimś, litością nad ich losem??? Nie wiem gdzie jesteś w relacji z nimi ale ten etap musi zostać zamknięty we właściwy sposób aby Twoje życie było dobre. Również po to abyś był mężczyzną. | Integracja Twojego Ja poprzez pracę z ciałem – częścią pracy terapeutycznej jest integracja twojego JA co możemy wspierać poprzez odpowiednią pracę z ciałem. Aby dowiedzieć się więcej o psychoterapeutycznej pracy poprzez ciało i czym jest integracja Twojego JA zapraszam do zakładki integracja Ja na podstronie PRACA Z CIAŁEM.Zmienianie partnerki – Rozumiem, że wielu mężczyzn chciałoby zmodyfikować charakter swoich kobiet. Wierzą oni, że jeśli ona się zmieni to wszystko się naprawi. A zatem czy możliwe jest zmienianie partnerki? Czy oczekiwanie, że ktoś się zmieni nie jest przypadkiem zaprzeczeniem miłości? Co się da zmienić a czego się nie da i jak zmieniać dowiesz się na męskiej grupie psychoterapeutycznej.

Leczenie

Ostatecznym celem naszej pracy jest zdolność do bycia w dojrzałych relacjach – zarówno męsko – męskich jak i męsko żeńskich. To co kiedyś zostało zepsute w relacjach z ważnymi osobami z Twojego życia teraz może zostać naprawione w relacji z członkami grupy i w relacji z terapeutą. Jeżeli nauczysz się być w „zdrowej” relacji / kontakcie z uczestnikami grupy i z terapeutą to będzie to widoczne w innych ważnych relacjach z Twojego życia poza-grupowego.

 

 

 

PÓŁROCZNA GRUPA MĘSKA

Ogólne informacje o psychoterapii grupowej

Problemy psychologiczne powstają w relacjach z ludźmi a zatem w relacjach z ludźmi mogą zostać naprawione. Grupa psychoterapeutyczna tworzy doskonały kontekst w ramach, którego manifestują się wszystkie trudności z przeszłości uczestników z tą jednak różnicą, że teraz te trudności mogą być przeżywane w sposób świadomy z różnymi uczestnikami grupy i z prowadzącymi psychoterapeutami. Grupa staje się w ten sposób środowiskiem w którym uczestnicy pod okiem prowadzącego mają możliwość do granic możliwości wyrażać siebie, eksperymentować bez obaw, że kogoś skrzywdzą, pokazywać w bezpiecznych warunkach swoje piękne i brzydkie strony. Wspólnym mianownikiem takiej pracy staje się zdobywanie doświadczenia w realnym kontakcie interpersonalnym. Więcej informacji ogólnych na temat psychoterapii grupowej znajdziesz na w zakładce GRUPOWA na podstronie PSYCHOTERAPIA

PEŁNY OPIS

— Psychoterapeutyczna grupa dla mężczyzn —

—  GRUPA KRÓTKOTERMINOWA, COTYGODNIOWA —

 

Dlaczego dla mężczyzn?

Warto zacząć od wyjaśnienia czemu ma służyć praca w grupie męskiej. Po co taki twór separujący panów od pań? Odpowiedź prosta jest taka, że nie chcemy aby Panie, bez względu na to jak są mądre i inteligentne, stały nam na drodze do dojrzewania w roli mężczyzny. Rozumiem, że ten podział jest sztucznym tworem, ale jego przydatność nadaje sens jego zastosowaniu. Mój przyjaciel mieszkający na bliskim wschodzie powiedział kiedyś, że „tutaj jest wygodniej w miejscach publicznych z powodu mniejszej obecności kobiet w przestrzeni publicznej. Znika potrzeba prężenia muskuł, uczestniczenia w konkursie na najlepszy tekst i generalnie ujmując bycia zauważonym przez kobiety.” Mój przyjaciel nie uważa, że tamten system społeczny jest lepszy. On po prostu uwypuklił prostą prawdę o istnieniu naturalnego „napięcia” pomiędzy płciami. Decyzja o nieobecności kobiet w tej grupie sprzyjać będzie integracji między mężczyznami, którzy bez zbędnej rywalizacji o bycie zauważonym przez płeć piękną będą podejmowali różnego typu ryzyka i dzielić się będą tym co mają sobie nawzajem do zaoferowania – Panie na tym etapie, etapie ryzykowania „utraty twarzy” nie są na potrzebne 🙂 . Jednocześnie chciałbym wyraźnie podkreślić, że niszowanie grupy pod kątem płci nie może trwać bardzo długo gdyż jest zaprzeczeniem prawdy o życiu! Któregoś dnia Panowie muszą się spotkać z kobietami i z nimi dojrzale funkcjonować a temu służyć może przejście do półrocznej grupy standardowej gdzie nie ma już podziału na płeć.

Co to znaczy dojrzeć do roli mężczyzny?

Aby dojrzeć do roli mężczyzny, musisz najpierw ogólnie rzecz ujmując dojrzeć. Płeć nie ma znaczenia w kwestiach tak fundamentalnych jak PROSZĘ – PRZEPRASZAM – DZIĘKUJĘ. W praktyce procesy te będą przebiegać równolegle ponieważ każde Twoje osiągnięcie odbywać się będzie w gronie mężczyzn. Praca w grupie odpowiadać będzie na Twoje osobiste potrzeby, które „wygenerowały”się w Twoim życiu.  W dużym stopniu jesteś dzisiaj tym kim jesteś z powodu wszelkich okoliczności związanych z Twoim dorastaniem od okresu prenatalnego do TERAZ. Dodatkowo, uwzględniając myślenie w nurcie systemowym, to kim jesteś może również być związane z wcześniejszymi pokoleniami, które „niewidzialnymi więzami” wpływają również na twoje obecne życie i wyżej wspomniane RELACJE z innymi. Praca psychoterapeutyczna sprzyjać będzie Twojemu rozwojowi poprzez uelastycznianie Twojego typu osobowości  – będziesz uczył się zamieniać niedojrzałe sposoby reagowania [niedojrzałe mechanizmy obronne] na dojrzałe sposoby reagowania. W prostych słowach Twoje zdrowienie mierzone będzie nie tylko ale przede wszystkim zdolnością bycia w dojrzalej relacji z drugim człowiekiem. Rozpoczynając proces terapeutyczny w towarzystwie mężczyzn otoczony będziesz wsparciem męskim a nie żeńskim  i to robi dużą różnicę. Być może dotychczas było tak, że Twoje rozterki, pytania, niepewności, żale i smutki zderzały się głównie z reakcją świata kobiet a rezultatem tego była niepewność co do tego jak powinno być. Teraz, przez pół roku, po Twojej stronie będzie świat mężczyzn.

Mężczyzna to między innymi rola społeczna jaką jest bycie kumplem, ojcem i mężem, biznesmenem. To w tych relacjach musisz sobie radzić. Czy masz przyjaciela / kumpla z którym spędzasz fajny czas? A może uważasz, że to jest zbyteczne i nie ma na to czasu? Czy nie sądzisz, że męska przyjaźń może dawać siłę i napełniać Twoje życie czymś ważnym czego nie dostaniesz od swojej ukochanej kobiety? Jak rozwiązujesz swoje konflikty zawodowe? Facet to osoba, która potrafi umiejętnie korzystać ze swojej agresji adekwatnie do sytuacji. Naszym planem jest zapoznać się ze swoją agresywnością, oswoić ją – czasem ją rozpuścić a czasem skorzystać z niej tak jak trzeba.  Jak rozwiązujesz konflikty ze swoim synem? Potrafisz jednocześnie okazywać miłość i stawiać przed nim męskie wymagania nawet jeśli się to nie podoba Twojej żonie? Jakość funkcjonowania w roli mężczyzny jest często oceniana przez partnerki z którymi dzielą oni swoje życie. Problem w tym, że oczekiwania wielu partnerek względem mężczyzn (działa to oczywiście w dwie strony) mają swoje korzenie w ich własnych domach rodzinnych gdzie zbudowały się one na bazie ich relacji z własnymi rodzicami. W rezultacie zdarza się, że kobiety oczekują od mężczyzn coś czego oni nie powinni robić pomimo tego, że prowadzić to będzie do konfliktu. Czy zatem rozwiązaniem jest konflikt? Czasem tak, ale nie chodzi tu o zwykły konflikt tylko o dobry rodzaj konfliktu, konflikt w pakiecie z miłością który przerywa dotychczasowy „pokój” oparty na niedojrzałej homeostazie. Czym w praktyce jest konflikt w pakiecie z miłością?  Odpowiedz na to i inne pytania odnajdziesz w męskiej grupie terapeutycznej.

Jak rozpoznać, że jesteś już facetem?

Będziesz potrafił świadomie i adekwatnie korzystać ze swojej energii ( którą jest również m.in. złość)  | Będziesz czuł się bardziej komfortowo niż niekomfortowo gdy konsekwencją Twoich decyzji będzie fakt, że ktoś cię nie lubi | Będziesz zajmował sobą przestrzeń całkowicie czyli nie będziesz rozmemłany w swoim postępowaniu | Będziesz wiedział kiedy wziąć kobietę na plecy rozumiejąc, że dialogiem nic nie załatwisz | Będziesz potrafił być dzieckiem (wymiar zdrowia osoby dorosłej) czyli pokonasz przymus bycia nadętym bufonemRozpoznasz i zaakceptujesz to wszystko co można nazwać Twoimi zasobami i deficytami | Zrozumiesz trudny do zrozumienia świat kobiet i nauczysz się na niego reagować | Nauczysz się nowego języka jakim jest CZUCIE*, wzbogacając w ten sposób oparte dotychczas tylko na rozumie Twoje rozumienie świata i różnych sytuacji.

* CZUCIE, jako narzędzie poznania rzeczywistości, jest naturalną domeną kobiet ale faceci też mogą nauczyć się tego języka . W ocenie rzeczywistości nie będą już tylko uczestniczyć twoje zasoby intelektualne.

 

Elementy obecne w półrocznej terapii dla mężczyzn

Głównym elementem terapii będzie praca procesowa czyli taka praca, która bazuje na tym co się będzie pojawiać w interakcji pomiędzy uczestnikami. Dodatkowo spotkania wzbogacone będą o pracę z ciałem, techniki relaksacyjne i inne elementy zmierzające do pogłębienia świadomości siebie i swojego kontaktu z otaczającym nas światem ludzi. Aby praca miała w sobie również element strukturalny można oczekiwać, że uczestnicy grupy „przerobią” moduły, które zaproponuje terapeuta i te, które zaproponują uczestnicy. Przykładowe zagadnienia:

Czego pragną kobiety? – Mężczyzna to również rola społeczna, której jakość testowana jest w związkach przez nasze partnerki. A co jeśli ona pragnie od Ciebie coś czego nie możesz lub nie powinieneś spełnić? Jak sobie poradzić z jej rozczarowaniem? Skąd masz wiedzieć co należy do Ciebie jako mężczyzny?  | Agresja męska i wyraziste zajmowanie przestrzeni / poszerzanie granic – Wielu mężczyzn ma kłopoty z tym jak pogodzić swoją agresywność z delikatnością. Jak skutecznie pchnąć kobietę ratując ją przed nadjeżdżającym autem aby się nie obraziła, że została popchnięta :)? Jak zajmujesz sobą przestrzeń w domu, pracy, na ulicy – czy jesteś wyrazisty gdy czegoś chcesz czy też robisz coś tak jakbyś tego nie robił pozostawiając za sobą posmak „dupowatości”? |  Obecność vs Nieobecność – wiele kobiet mówi do swoich mężczyzn, że nie czują ich obecności. Co to znaczy? Pewnie nie raz doprowadzało Cię to gadanie do szału. Niestety to prawda – panowie są często obecni intelektem a nie ma ich duchem! Czy da się to zmienić i czy to jest ważne? TAK to jest ważne i często da się to zmienić. | Dobry seks – Seks to ważna sprawa i tym też się zajmiemy poszerzając rozumienie intymności i przyczyn potencjalnych fizjologicznych kłopotów z którymi Panowie się czasami borykają jak również wpływu kobiet na ten stan. |  Odkrywanie na nowo swojej tożsamości – praca w grupie pozwoli Ci w bezpiecznych warunkach odkrywać kim jesteś. Czy Ty w ogóle czujesz kim jesteś? Czy możliwe jest, że jesteś kimś innym w towarzystwie swojej partnerki i kimś innym gdy nie ma jej w pobliżu? Kiedy jesteś prawdziwy? Czy ma sens życie w prawdzie z sobą? Czy Wasz związek „uniesie” prawdę? | Siła męska – Co to znaczy, że jest się silnym mężczyzną? Masz kontakt ze swoją siłą? Skąd ona płynie? | Rodzice. Co łączy Cię z Twoim ojcem i matką? Jesteś połączony miłością, nienawiścią, jakimś zniewoleniem, przymusem bycia jakimś, litością nad ich losem??? Nie wiem gdzie jesteś w relacji z nimi ale ten etap musi zostać zamknięty we właściwy sposób aby Twoje życie było dobre. Również po to abyś był mężczyzną. | Integracja Twojego Ja poprzez pracę z ciałem – częścią pracy terapeutycznej jest integracja twojego JA co możemy wspierać poprzez odpowiednią pracę z ciałem. Aby dowiedzieć się więcej o psychoterapeutycznej pracy poprzez ciało i czym jest integracja Twojego JA zapraszam do zakładki integracja Ja na podstronie PRACA Z CIAŁEM. |  Zmienianie partnerki – Rozumiem, że wielu mężczyzn chciałoby zmodyfikować charakter swoich kobiet. Wierzą oni, że jeśli ona się zmieni to wszystko się naprawi. A zatem czy możliwe jest zmienianie partnerki? Czy oczekiwanie, że ktoś się zmieni nie jest przypadkiem zaprzeczeniem miłości? Co się da zmienić a czego się nie da i jak zmieniać dowiesz się na męskiej grupie psychoterapeutycznej.

Leczenie

Ostatecznym celem naszej pracy jest zdolność do bycia w dojrzałych relacjach – zarówno męsko – męskich jak i męsko żeńskich. To co kiedyś zostało zepsute w relacjach z ważnymi osobami z Twojego życia teraz może zostać naprawione w relacji z członkami grupy i w relacji z terapeutą. Jeżeli nauczysz się być w „zdrowej” relacji / kontakcie z uczestnikami grupy i z terapeutą to będzie to widoczne w innych ważnych relacjach z Twojego życia poza-grupowego.

 

 

 

Psychoterapia indywidualna

Witam Cię serdecznie. Skoro się tutaj spotykamy to znaczy, że coś w Twoim życiu nie działa jak powinno lub też nie masz pewności czy tego typu niewygoda jest czymś co należy zaakceptować i dać se spokój z psychoterapią. W takim razie proponuję abyś przede wszystkim zmienił(a) sposób rozumienia myślenia o terapii z prześladowczego na przyjazny. Psychoterapia naprawdę może być przygodą choć faktycznie pojawić się tam może metaforyczna krew i prawdziwy pot i łzy :). Nasze spotkanie, czy tego chcesz czy nie, rozpocząć się musi od małego kredytu zaufania. Następnie krok po kroku będziesz mi ufał(a) nieco mocniej i w ten sposób zbudujemy relację, która pozwoli Ci zawierzyć mi Twoje tajemnice. Przyniesiona do gabinetu „treść” decyduje o czasie trwania procesu terapeutycznego. Oprócz sytuacji szczególnych możemy mówić o terapii krótkoterminowej lub długoterminowej. Psychoterapia krótkoterminowa pomaga w konkretnej sytuacji kryzysowej, takiej jak utrata bliskiej osoby, nagła choroba czy pilna konieczność podjęcia ważnej decyzji życiowej. Taka forma terapii ma z góry ustalony termin zakończenia. Składa się od kilku do kilkunastu spotkań (na ogół nie więcej niż 20). Psychoterapia długoterminowa to praca nastawiona na szersze i głębsze poznanie i zrozumienie siebie (swoich uczuć, myśli, zachowań w różnych sytuacjach i wobec różnych ludzi, a także wobec siebie samego), co pozwala na przemianę funkcjonowania w życiu. Nie ma z góry ustalonego terminu zakończenia takiej terapii, trwa ona aż obie strony uznają, że nastąpiły oczekiwane zmiany.

Skype Psychotherapy in English

Psychoterapia Skype / Skype Psychotherapy

W odpowiedzi na liczne zapytania uruchamiam dla Państwa możliwość korzystania z psychoterapii za pomocą komunikatora Skype.

Usługa świadczona jest w języku polskim i angielskim. Sesje on-line przeznaczone są w szczególności dla osób, które mają trudności w skorzystaniu ze stacjonarnej pomocy psychoterapeutycznej z racji miejsca zamieszkania (np. mieszkają za granicą, a chciałby skorzystać z terapii po polsku, są obcokrajowcami dla których sesja z polskim psychoterapeutą ma uzasadnienie ekonomiczne lub mieszkają w kraju z dala od dużych ośrodków), albo też z innych przyczyn nie mogą dotrzeć do psychoterapeuty.

Psychoterapia prowadzona jest przez komunikator Skype. Aby była ona możliwa trzeba dysponować odpowiednio szybkim łączem internetowym, kamerą oraz słuchawkami. Czas trwania sesji wynosi ok. 50 min.

 

Psychoterapia par

Terapia dla par – aby wyjść z kręgu wzajemnych oskarżeń

W każdym związku zdarzają się trudne chwile. Każda para wypracowuje sobie przez lata swoje sposoby radzenia z konfliktami i wszystko jest dobrze jeśli te sposoby działają. Czasem jednak sprawy idą za daleko i kończy się na tym, że ona mówi, że jest taka ponieważ on jest taki a on mówi, że on jest taki ponieważ ona jest taka. Nie potrafią wyjść z kręgu wzajemnych oskarżeń. Z czasem pojawić się może zgorzknienie i wypalenie, które niemalże uniemożliwia wykonanie jakiegokolwiek ruchu ponieważ zgasła nadzieja. Zanim podejmiesz decyzję o rozstaniu, spróbuj zawalczyć o związek. Czasem dopiero terapeuta może pomóc naprawić relacje między partnerami.

Co prowadzi pary do kryzysu?

Co jest powodem, że ludzie, którzy jeszcze niedawno się kochali nie potrafią wyjść z kręgu wzajemnych oskarżeń? Powody są błahe, trochę poważne, poważne, bardzo poważne lub wszystkie po trochu. Jednym z poważnych problemem wielu par jest zaburzenie dotychczasowej homeostazy, która jeszcze do niedawna skutecznie sklejała ich związek. Aby zrozumieć na czym polega zaburzenie homeostazy jak również poznać inne przyczyny doprowadzające związek do kłopotów zapraszam do zakładki PEŁNY OPIS.

 • Powód błahy – para ma zaległości w sprawach tak elementarnych jak komunikacja lub ogólnie rzecz biorąc istnieje brak wiedzy / zrozumienia dla ograniczeń wynikających z różnic płci, ról ojca i matki w rodzinie i w wychowywaniu dzieci. Pomimo, że powody są błahe, mają potencjał aby konsekwentnie narażać związek na nieporozumienia lub nawet walkę.
 • Powód trochę poważny – istnieje brak zrozumienia prostego faktu, że w każdy związek wpisane jest częściowe niespełnienie – już nigdy nie będzie pełnego spełnienia w jakimkolwiek związku. Rozwiązanie problemu leży w pogłębieniu rozumienia życia i słowa „szczęście”.
 • Powód poważny – następuje zaburzenie homeostazy. Co to jest homeostaza? W prostych słowach znaczy to tyle, że mężczyzna i kobieta pełnią w związku swoje role tak, że obydwoje zachowują się względem siebie w sposób, którego od siebie nieświadomie oczekują. Homeostaza może być dojrzała co znaczy że zarówno mężczyzna jak i kobieta są względnie dojrzali i ich oczekiwania względem siebie są dojrzałe. Jednakże często jest tak, że owa homeostaza jest niedojrzała co znaczy, że osoby w związku spełniają swoje oczekiwania choć nie są to oczekiwania dojrzałe – w sposób nieświadomy osoby te wciągają się nawzajem do gry i wspólnie grają w tą grę. Pomimo faktu, że jest to homeostaza niedojrzała ich związek w dalszym ciągu może funkcjonować względnie bezkonfliktowo. Często do konfliktu dochodzi gdy homeostaza przestaje działać. Partnerzy wzajemnie oskarżają się o to, że się zmienili. Ona mówi: Jestem taka bo ty jesteś taki ! On jej odpowiada: Ja jestem taki bo ty jesteś taka ! Czy w takiej sytuacji rozwiązanie leży w naprawie homeostazy panującej w relacji? Odpowiedź zależy od tego czego chce para na obecnym etapie życia. Być może w obecnej sytuacji nie ma już możliwości przywrócenia dotychczasowej homeostazy ponieważ jedna z osób lub obydwie się zmieniły i nie chcą już grać w dotychczasową grę. Dzieje się tak zazwyczaj gdy jedna z osób w związku dojrzewa życiowo (np. uczestniczy w psychoterapii indywidualnej) a druga w sensie dojrzałości życiowej „pozostaje w tyle”. Ponieważ zaburzona homeostaza to bardzo ważny element wpływający na konflikt w relacji poświęcę temu zjawisku więcej uwagi w dalszej części tego opisu.
 • Powód bardzo poważny – zdrada małżeńska, która jest bardzo poważnym „atakiem na więź”. Zdarzenie tego typu wystawia związek na poważną próbę. Przyszły los partnerów można zawrzeć w 3 scenariuszach: 1) Rozpad związku 2) Wegetacja – czyli jakaś forma zapomnienia, przyklepania tego co się wydarzyło, pseudo-wybaczenia osobie, która zdradziła. Wybaczenie nie jest prawdziwe i jest prawdopodobne, że będzie zatruwać związek na raty 3) Prawdziwe przebaczenie poprzez zrozumienie / przepracowanie wszystkiego co się z tym wiąże. Tylko 3 scenariusz daje perspektywę naprawienia więzi. Prawdziwe wybaczenie, choć trudne jest możliwe. Ale czy nie jest tak, że wszystko co dobre jest trudne? Czyż niszczenie nie jest łatwiejsze niż budowanie? Paradoksalnie, to trudne zdarzenie jakim jest zdrada małżeńska prowadzić może do przeniesienia relacji na dużo wyższy poziom niż ten, który istniał przed zdradą – moje doświadczenie terapeutyczne jest takie, że osoby zdradzone z którymi pracowałem stały się bardziej spełnione w relacji „dzięki” tej zdradzie. Praca z terapeutą może w takiej sytuacji być konieczna.

Zatem uczyńmy naszą homeostazę dojrzałą!

Wspaniale! Ale to nie jest takie proste. Abyś zrozumiał(a) problem posłużę się uproszczonym przykładem tworzenia się niedojrzałej homeostazy na początku powstawania Waszej relacji. Zatem jak dochodzi do wytworzenia się Waszej osobistej homeostazy? Sposób w jaki zostaliśmy wychowani powoduje że wybierając swojego partnera / partnerkę jesteśmy już zaprogramowani do poszukiwania kogoś z kim będzie nam wygodnie a niekoniecznie dojrzale. Słowo wygoda jest tu kluczem. Dla przykładu kobieta, która ma deficyty związane z relacją z „zimnym” ojcem na nieświadomym poziomie oczekuje, że jej mężczyzna będzie tak ją traktował jakby był jej dobrym i opiekuńczym tatą. Jeśli jej mężczyzna odgrywa rolę opiekuńczego taty to kobieta sobie myśli, że jest jej dobrze z tym mężczyzną – związek zaczyna funkcjonować bez konfliktów ale popełniony zostaje „grzech pierworodny” gdyż mężczyzna został zaproszony do relacji w której jest kimś więcej niż mężem – „jest również tatą”. Homeostaza jest już niedojrzała ale ze strony kobiety wysyłany jest do mężczyzny sygnał – jest mi z Tobą dobrze. Teraz zabierzmy się za tego Pana. Jak dochodzi do tego że ten mężczyzna wchodzi w rolę opiekuńczego taty ? Wystarczy, że w jego relacji z mamą i tatą odgrywał rolę obrońcy mamy przed „złym” ojcem. Wielokrotnie w swoim życiu był w jakiś sposób nagradzany za bycie jej obrońcą i nauczył się roli ratownika doskonale. Jednym z jego sposobów zaistnienia w dorosłej relacji z kobietami stało się zatem jego ratownictwo, które może również przyjmować formę opieki a nawet nadmiernej opiekuńczości. Starając się o względy swojej kobiety potrafi to robić doskonale – to jest jego mocna strona, jego wrażliwość na potrzeby kobiet jest dużo większa niż w przypadku innych mężczyzn a gdy pokazuje swoją wrażliwość kobiety go nagradzają uśmiechem, dobrym słowem. Świat kobiet docenia to a więc przez całe lata utwierdził się owy pan w przekonaniu że takie zachowanie popłaca. On jest zadowolony ze swojego talentu. Czy rozumiesz już, że staje się on „idealnym” kandydatem dla kobiety poszukującej opiekuńczego tatusia? Czyż nie jest to wspaniałe? Ktoś mógłby powiedzieć że powstała wspaniała homeostaza. Myli się. To nie jest dojrzała homeostaza. Owszem powstała homeostaza, która umożliwia związkowi na funkcjonowanie ale w pakiecie z tak niedojrzałą homeostazą pojawiają się kłopoty. Jest prawdopodobne ze w pakiecie ze swoją opiekuńczością serwowaną kobietom, może ogólnie rzecz biorąc pojawiać się tendencja do postrzegania kobiet jako istoty słabe ( jak jego mama) a zatem nie będzie ich prawdziwie szanował bo jak szanować osobę dorosłą, która sama nie potrafi o siebie zadbać i jest „słabeuszem, który dał się zdominować”. Na dalszych etapach życia ten brak szacunku może przyjąć inne nieakceptowalne formy.

Powyższy uproszczony przykład powstania homeostazy jest ważny ponieważ pokazuje co często stoi u źródła powstawania relacji a następnie związanych z tym konfliktów – oczywiście jest dużo innych konfiguracji powstawania niedojrzałej homeostazy. Pomijając takie kwestie jak np. zdrada małżeńska, częstym powodem konfliktów jest fakt, że z jakiegoś powodu osoba nie chce już odgrywać swojej dotychczasowej roli – np. on opiekuńczego taty a ona nie chce już odgrywać roli dziewczynki do zaopiekowania ( ponieważ płaci za to cenę bycia nieszanowaną).

Jak działa terapia małżeńska?

Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie gdyż narzędzia dostosowane muszą być do najistotniejszych przyczyn, które doprowadziły do konfliktu. Istnieje klika powodów dla których psychoterapeuta spotyka się z pacjentem – kontekst kryzysowy, podtrzymujący i rozwojowy. Z oczywistych powodów zazwyczaj spotykam się z parą w kontekście większego lub mniejszego kryzysu. Rzadko się zdarza, że pacjenci przychodzą w czasie gdy nie ma jeszcze żadnego kryzysu – Byłoby pięknie gdyby ludzie przychodzili na kilka spotkań aby po prostu wprowadzić więcej jakości do swojego związku 🙂

W przypadku problemów, które wcześniej określiłem jako błahe lub trochę poważne, praca sprowadza się do psychoedukacji i rożnych form pogłębiania świadomości tak aby para mogła stopniowo wdrożyć do swojego życia nowe sposoby działania. W przypadku problemów, które określiłem jako poważne musimy doprowadzić do naprawy homeostazy. Jest mało prawdopodobne, że wystarczy naprawa dotychczasowej, niedojrzałej homeostazy – zazwyczaj nie da się wrócić do tego samego. Skoro jest problem to jesteśmy na drodze do zbudowania nowej, dojrzalszej homeostazy – ona daje nadzieję na lepszą przyszłość i staje się napędem do pracy danej pary. W zależności od aktualnej dojrzałości obydwu osób czasem wystarczy tylko wspólna praca, która doprowadzi do wymiany tego co niedojrzałe na to co dojrzałe lub może się okazać konieczne rozdzielenie pary i praca indywidualna z terapeutą jednej lub obydwu osób. Czasem terapeuta decyduje, że z każdą z tych osób powinien pracować z innym terapeutą. Rozdzielenie jest czasem konieczne po to aby pogłębić i przyśpieszyć proces dojrzewania jednej z osób w konkretnym aspekcie życia i w ten sposób umożliwić drugiej stronie nabrania nadziei na lepszą przyszłość i otwarcie serca na bliskość.

Zatem kiedy spotkać się z terapeutą?

W dzisiejszych czasach bardzo popularnym stało się słowo PROJEKT. W firmach moi znajomi już nie pracują tylko realizują projekty. Zachęcam moich pacjentów / klientów aby popatrzyli na kwestię związku w taki sposób jakby był projektem. Aby rozpocząć projekt potrzebujesz zasoby materialne, niematerialne. Potrzebujesz wierzyć w ten projekt, potrzebujesz motywację, nadzieję! Spotkaj się z terapeutą wtedy gdy jeszcze posiadasz zasoby – nie czekaj aż je roztrwonisz.

Zakładając, że istnieje już sytuacja kryzysowa, to najlepiej szukać psychoterapeuty wtedy, gdy jeszcze jest nadzieja i chęć walki o związek, ale jednocześnie partnerzy doświadczają bezsilność i nie potrafią ruszyć z miejsca a ich rozmowy nie przynoszą już żadnej trwałej zmiany. Kiedy związek jest w kryzysie warto wykonać tą ostatnią próbę przynajmniej po to aby nie żałować, że nie zrobiliśmy czegoś co dawało szansę. Nie można przeoczyć tego momentu. Jeśli kryzys wejdzie w zaawansowaną fazę może być już za późno lub może być o wiele trudniej aby sytuację naprawić. W zaawansowanym kryzysie partnerzy czują się wypaleni, poranieni i stają się sobie obojętni. Będąc już na przysłowiowych oparach, może się zdarzyć, że jedna strona chce podjąć terapię ale ta chęć nie ma w sobie już mocy aby przekonać drugą stronę. Jeśli partner oponuje to po jakimś czasie strona, która proponowała poddaje się. To jest najgorszy moment. Projekt ZWIĄZEK rozsypuje się. Następuje tak duży emocjonalny dystans, że ludzie pod jednym dachem są sobie obcy. To równia pochyła. Partnerzy trwają obok siebie w martwym związku, w którym uczucia się wypaliły a to co ich łączy to dziecko i kredyty. Konsekwencje dla dzieci w takim związku są oczywiście duże ale tym się tutaj nie będę zajmował.

Jedno jest pewne i chce to bardzo podkreślić. Wybierz dobrze swojego psychoterapeutę a wtedy możliwy jest sukces. Psychoterapia z dobrym psychoterapeutą działa!

Terapia dla par jako szansa na drugą miłość

Terapia otwiera nową szansę na przebudowanie związku, uzdrowienie relacji między partnerami. Pomimo, że początkowo praca koncentruje się na związku jako całości, nieuchronnie prowadzi przede wszystkim do korzyści indywidualnych – pozwala lepiej poznać siebie, swoje potrzeby, pragnienia, dążenia jak również oczekiwania wobec partnera. Można ten etap nazwać budowaniem swojej tożsamości. W kolejnym etapie pojawiają się korzyści dla pary gdyż poprawia się styl komunikacji, wyjaśniają się nieporozumienia, pojawia się zrozumienie dla dotychczasowych reakcji partnerów, odnajdywane są kompromisy i drogi wyjścia z trudnych sytuacji. Terapeuta nie tylko pomaga w lepszym zrozumieniu siebie ale również otaczającego nas świata w sensie filozoficznym bo czasem jest to konieczne aby przepracować problemy związkowe. Dla przykładu nie da się naprawić pewnych aspektów życia jeśli nie zrozumie się w sposób dogłębny znaczenia słowa „wolność”.

Jak długo będzie trwać terapia?

Trudno na to pytanie odpowiedzieć w sposób uniwersalny. Na długość terapii wpływa typ problemów i zasoby jakimi dysponują partnerzy danego związku. Tym, co ją przyśpiesza, jest motywacja pary do pracy nad związkiem – gotowość do zmiany i skonfrontowania się partnerów z osobistymi problemami, którymi negatywnie wpływają na swój związek. Ta gotowość do „popsucia własnego wizerunku” jest istotnym elementem przyśpieszającym proces naprawy związku a zatem wpływa korzystnie na skrócenie czasu terapii. Jaki jest przepis na wydłużenie czasu terapii i uczynienie jest procesem mozolnym ??? 🙂 Wystarczy, że para przeniesie całą odpowiedzialność na terapeutę oczekując, że to terapeuta zmieni ich związek, a oni nie muszą w tym uczestniczyć. Jeśli nie pasuje Ci taki przepis i chcesz przyśpieszyć swoją terapię zaakceptuj, że jesteś kreatorem tego, co się dzieje a psychoterapeuta tylko pokazuje lub pomaga Ci odkryć drzwi przez, które możesz przejść. Ty decydujesz czy przez nie przechodzisz. Proces terapeutyczny może być nieco dłuższy gdy jakość materiału wnoszonego do relacji przez jednego lub obydwu z partnerów jest zbytnio destrukcyjny. W takiej sytuacji może zaistnieć potrzeba tymczasowego rozdzielenia pary aby następnie rozpocząć terapię indywidualną a po pewnym czasie powrócić do spotkań wspólnych, które będą ze względu na wypracowaną w międzyczasie dojrzałość szybciej prowadzić do dobrego celu jakim jest odbudowanie więzi.